Środki chemiczne

solenis

Klimapol jest przedstawicielem na Polskę firmy Solenis

Firma Solenis jest światowym producentem specjalistycznych produktów chemicznych. Oferuje duży wybór chemicznych środków procesowych, funkcjonalnych, dla obróbki wody, jak również najnowocześniejszych systemów monitoringu, kontroli oraz wsparcia eksperckiego.
Solenis dla rynku komunalnym zapewnia rozwiązania do odwadniania osadów, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, jak też do odsalania wody. Dzięki tym rozwiązaniom operatorzy zakładów komunalnych mogą zmniejszyć koszty utylizacji, spełnić wymagania prawne, chronić zasoby naturalne oraz zminimalizować wpływ na środowisko, jednocześnie maksymalizując wydajność eksploatacyjną.
Portfolio produktów Solenis dla branży komunalnej rozwiązuje szereg problemów środowiskowych, prawnych oraz finansowych. Zaawansowane rozwiązania w dziedzinie oczyszczania ścieków komunalnych umożliwiają zarówno dużym, jak i małym operatorom oczyszczać wodę w sposób bardziej skuteczny i ekonomiczny.

srodki_chemiczne

Oferta produktów:

● Polimery do odwadniania osadów Praestol™
Koagulanty i flokulanty
● Środki przeciwpienne Antispumin™
Demulgatory Oilbreak™
● Urządzenia do roztwarzania i dozowania
● Środki do traktowania membran
● Sprzęt do mieszania
● Inhibitory zapachów
● Inhibitory osadów

solenis

Solenis – środki chemiczne dla przemysłu papierniczego

Oferujemy środki chemiczne dla przemysłu papierniczego firmy Solenis.

Dział środków chemicznych dla papiernictwa firmy Solenis ma rozległą wiedzę i doświadczenie. Może zaoferować swoim klientom korzyści z wieloletniego doświadczenia w produkcji i stosowaniu chemikaliów procesowych dla przemysłu papierniczego i celulozowego.
Rozwiązania Solenis nie są tylko zwyczajnymi recepturami. Zostały one precyzyjnie dopasowane do konkretnych procesów produkcyjnych w takich trudnych obszarach jak kontrola osadzania się, optymalizacja odzieży maszynowej, kontrola piany i porywania powietrza, konserwacja, kontrola zapachu, deinking oraz wyroby specjalistyczne.

Konsekwentne skupienie się na rozwiązaniach dla całego procesu produkcyjnego daje gwarancję, że zawsze brana jest pod uwagę całość procesu, co umożliwia oferowanie klientom optymalnej kombinacji aplikacji. Jest to jeden z powodów, dlaczego wielu znanych producentów papieru zaufało drobiazgowemu stylowi pracy firmy Solenis na przestrzeni lat.

Rozwiązania Solenis konsekwentnie dają klientom najlepsze szanse na sprostanie wyzwaniom nadchodzących lat w produkcji papieru i kartonu. Z przyjemnością omówimy z Państwem te zagadnienia. Przekonacie się Państwo, że mamy wiele do zaoferowania.