Środki chemiczne

Klimapol jest przedstawicielem na Polskę firmy Solenis

Firma Solenis jest światowym producentem specjalistycznych produktów chemicznych. Oferuje duży wybór chemicznych środków procesowych, funkcjonalnych, dla obróbki wody, jak również najnowocześniejszych systemów monitoringu, kontroli oraz wsparcia eksperckiego.
Solenis dla rynku komunalnym zapewnia rozwiązania do odwadniania osadów, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, jak też do odsalania wody. Dzięki tym rozwiązaniom operatorzy zakładów komunalnych mogą zmniejszyć koszty utylizacji, spełnić wymagania prawne, chronić zasoby naturalne oraz zminimalizować wpływ na środowisko, jednocześnie maksymalizując wydajność eksploatacyjną.
Portfolio produktów Solenis dla branży komunalnej rozwiązuje szereg problemów środowiskowych, prawnych oraz finansowych. Zaawansowane rozwiązania w dziedzinie oczyszczania ścieków komunalnych umożliwiają zarówno dużym, jak i małym operatorom oczyszczać wodę w sposób bardziej skuteczny i ekonomiczny.

srodki_chemiczne

Oferta produktów:

● Polimery do odwadniania osadów Praestol™
Koagulanty i flokulanty
● Środki przeciwpienne Antispumin™
Demulgatory Oilbreak™
● Urządzenia do roztwarzania i dozowania
● Środki do traktowania membran
● Sprzęt do mieszania
● Inhibitory zapachów
● Inhibitory osadów

 

Flokulanty Praestol ™ firmy Solenis

solenis
Flokulanty Praestol są czystym rozwiązaniem dla optymalnego rozdzielania części stałych od cieczy w rozmaitych procesach komunalnych i przemysłowych. Są one pomocne w branżach komunalnej i przemysłowej przy produkcji wysokiej jakości wody oraz pozwalają zapewnić bezpieczeństwo ścieków dla środowiska. Flokulanty Praestol dostarczają wiele korzyści w zastosowaniu do strumieni wpływających i ścieków:

Strumień wpływający (wciek)

● Lepsze klarowanie
● Polepszone formowanie oraz wielkość kłaczków
● Polepszona separacja części stałych od
● Zmniejszenie objętości osadów

Ściek

● Polepszone oddzielanie wody oraz odwadnianie
● Lepsza jakość filtratu
● Poprawiona przepustowość
● Zmniejszone powstawanie i objętość osadu
● Niższe koszty utylizacji osadów

Zastosowanie

Flokulanty syntetyzuje się z wielkocząsteczkowych, organicznych, rozpuszczalnych w wodzie polielektrolitów opartych na poliakrylamidzie. Flokulanty Praestol posiadają ładunek elektryczny, tak aby wiązać się z cząstkami stałymi w zawiesinach wodnych lub szlamach. Cząstki te następnie ulegają koagulacji, tworząc makrokłaczki, które łatwo oddzielają się od zawiesiny. Flokulanty mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie pożądane jest skuteczne oddzielanie części stałych od cieczy w celu przyspieszenia sedymentacji lub flotacji zawieszonych cząstek stałych. Poprawiają one również statyczne odwadnianie osadu zagęszczonego lub podczas mechanicznych procesów odwadniania.

Flokulanty Praestol mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, takich jak:

Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
● Procesy kondycjonowania wody obiegowej
Klarowanie wody surowej lub wody powierzchniowej przy produkcji wody pitnej, lub przemysłowej

Środki przeciwpienne Antispumin™ firmy Solenis

solenis

Środki przeciwpienne Antispumin to rodzina produktów, które kontrolują pianę oraz porywane powietrze w systemach oczyszczania ścieków komunalnych. Odpieniacze Antispumin powodują rozpad oraz rozbijanie istniejącej piany. Dodatkowo pozostają na powierzchni wody, aby zapobiegać ponownemu tworzeniu się piany.

Środki przeciwpienne Antispumin zapewniają między innymi następujące korzyści:

  • Skuteczne, długotrwałe tłumienie piany
  • Poprawa efektywności eksploatacyjnej
  • Obniżenie kosztów

Zastosowanie:

Przyczyny powstawania piany w oczyszczalniach ścieków są zróżnicowane. W drugim stopniu oczyszczania piana jest zazwyczaj skutkiem aktywności biologicznej. Może również wynikać z działania mechanicznego, zanieczyszczeń chemicznych, zawartości środków powierzchniowo czynnych w strumieniu wejściowym lub dozowania polimerów. Niezależnie od przyczyny, piana w drugim stopniu oczyszczania oraz końcowych stopniach wypływu ścieków może prowadzić do problemów środowiskowych, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa.

Odpieniacze Antispumin działają jako środki przeciwpieniące, w celu skutecznej kontroli powodującej problemy piany. Typowe zastosowania to:

  • Proces osadu czynnego
  • Stawy do napowietrzania ścieków
  • Wypływy w zakładach przemysłowych

KLK Oleo – środki chemiczne dla papiernictwa

Oferujemy środki chemiczne dla papiernictwa firmy KLK Oleo, której częścią stała się szwajcarska firma Kolb.

Dział środków chemicznych dla papiernictwa firmy Kolb ma rozległą wiedzę i doświadczenie. Może zaoferować swoim klientom korzyści z wieloletniego doświadczenia w produkcji i stosowaniu chemikaliów procesowych dla przemysłu papierniczego i celulozowego.
Rozwiązania Kolb nie są tylko zwyczajnymi recepturami. Zostały one precyzyjnie dopasowane do konkretnych procesów produkcyjnych w takich trudnych obszarach jak kontrola osadzania się, optymalizacja odzieży maszynowej, kontrola piany i porywania powietrza, konserwacja, kontrola zapachu, deinking oraz wyroby specjalistyczne.

Konsekwentne skupienie się na rozwiązaniach dla całego procesu produkcyjnego daje gwarancję, że zawsze brana jest pod uwagę całość procesu, co umożliwia oferowanie klientom optymalnej kombinacji aplikacji. Jest to jeden z powodów, dlaczego wielu znanych producentów papieru zaufało drobiazgowemu stylowi pracy firmy Kolb na przestrzeni lat.

Rozwiązania Kolb konsekwentnie dają klientom najlepsze szanse na sprostanie wyzwaniom nadchodzących lat w produkcji papieru i kartonu. Z przyjemnością omówimy z Państwem te zagadnienia. Przekonacie się Państwo, że mamy wiele do zaoferowania.