Prasy taśmowe

Prasy taśmowe Bellmer WinkelPress

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w dziedzinie pras taśmowych firma Bellmer niezmiennie jest liderem na rynku mechanicznego odwadniania osadów. Prasa WinklePress oferuje najniższe koszty operacyjne i najlepsze wyniki w zakresie zawartości suchej masy. Prasy taśmowe Bellmer są doskonale dostosowane do współczesnych potrzeb i zmienionego składu osadów. Zoptymalizowana konfiguracja walców umożliwia osiągnięcie wyższej zawartości suchej masy. Dzięki zestopniowaniu pojedynczych walców, czas prasowania w maszynie ulega znacznemu wydłużeniu. Jest to najbardziej korzystne w przypadku osadów o niskiej stabilności prasowania i wysokiej zawartości części organicznej. Minimalne koszty eksploatacji i silniki o najwyższej klasie sprawności gwarantują najniższe możliwe zużycie energii. Czyszczenie i obsługa są łatwe dzięki dużym otworom inspekcyjnym. Aby dowiedzieć się wszystkiego o łatwej obsłudze maszyny i samemu ocenić proces zagęszczania, polecamy przetestować naszą jednostkę mobilną.

Unikalna technologia procesowa

Aby osiągnąć najlepsze wyniki operacyjne przy użyciu prasy taśmowej, konieczne jest powolne zwiększanie nacisku na osad. Z tego powodu prasa WinklePress oferuje optymalną koncepcję odwadniania z sześcioma różnymi etapami odwadniania. Unikalna technologia procesu jest szczególnie pomocna w przypadku osadów o niskiej stabilności prasowania i wysokiej zawartości substancji organicznych. Firma Bellmer zoptymalizowała konfigurację walców, aby osiągnąć wyższą końcową zawartość suchej masy. Kluczowy jest tutaj długi czas prasowania w maszynie.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb

Firma Bellmer oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb konfiguracje pras WinklePress, dostosowane do specyficznych właściwości osadu i konkretnych zastosowań. Jednym z rozwiązań umożliwiających uzyskanie optymalnej elastyczności, większego obciążenia hydraulicznego i stabilnej wydajności w nieprzewidywalnych warunkach jest Kaskada Bellmer: połączenie zagęszczania i odwadniania w jednym etapie procesu.

Opłacalność

Prasy WinklePress pozwalają na znaczne oszczędności zasobów, co skutkuje znaczną redukcją kosztów. Mówiąc bardziej szczegółowo, prasa taśmowa pozwala na oszczędności w zakresie kosztów polimerów, energii i konserwacji. Te możliwe oszczędności w skali roku szybko się sumują. Z przyjemnością przeprowadzimy dla Państwa dedykowaną kalkulację i oszacujemy roczne oszczędności.

Próby jednostką mobilną

Przetestujcie Państwo prasę Bellmer w rzeczywistych warunkach w swoim zakładzie. Posiadamy przewoźne prasy zabudowane na naczepach. Po próbach będą mogli Państwo sami zdecydować, które rozwiązanie jest najbardziej wydajne i ekonomiczne. Na podstawie rzeczywistych wyników badań określimy optymalną konfigurację instalacji odwadniania oraz badania objętości osadu.