Odpieniacze

solenis

Środki przeciwpienne Antispumin™

Środki przeciwpienne Antispumin to rodzina produktów, które kontrolują pianę oraz porywane powietrze w systemach oczyszczania ścieków komunalnych. Odpieniacze Antispumin powodują rozpad oraz rozbijanie istniejącej piany. Dodatkowo pozostają na powierzchni wody aby zapobiegać ponownemu tworzeniu się piany.

Środki przeciwpienne Antispumin zapewniają między innymi następujące korzyści:

  • Skuteczne, długotrwałe tłumienie piany
  • Poprawa efektywności eksploatacyjnej
  • Obniżenie kosztów

Zastosowanie

Przyczyny powstawania piany w oczyszczalniach ścieków są zróżnicowane. W drugim stopniu oczyszczania, piana jest zazwyczaj skutkiem aktywności biologicznej. Może również wynikać z działania mechanicznego, zanieczyszczeń chemicznych, zawartości środków powierzchniowo czynnych w strumieniu wejściowym lub dozowania polimerów. Niezależnie od przyczyny, piana w drugim stopniu oczyszczania oraz końcowych stopniach wypływu ścieków może prowadzić do problemów środowiskowych, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa.

Odpieniacze Antispumin działają jako środki przeciwpieniące, w celu skutecznej kontroli powodującej problemy piany. Typowe zastosowania to:

  • Proces osadu czynnego
  • Stawy do napowietrzania ścieków
  • Wypływy w zakładach przemysłowych