Flokulanty

solenis

Flokulanty Praestol™ firmy Solenis

Flokulanty Praestol są czystym rozwiązaniem dla optymalnego rozdzielania części stałych od cieczy w rozmaitych procesach komunalnych i przemysłowych. Mogą one pomóc branży komunalnej i przemysłowej w produkcji wysokiej jakości wody oraz zapewnić, że ścieki będą bezpieczne dla środowiska.

Flokulanty Praestol dostarczają wiele korzyści przy zastosowaniu do strumieni wpływających i ścieków:

Strumień wpływający (wciek)

 • Lepsze klarowanie
 • Polepszone formowanie oraz wielkość kłaczków
 • Polepszona separacja części stałych od cieczy
 • Zmniejszenie objętości osadów

Ściek

 • Polepszone oddzielanie wody oraz odwadnianie
 • Lepsza jakość filtratu
 • Poprawiona przepustowość
 • Zmniejszone powstawanie i objętość osadu
 • Niższe koszty utylizacji osadów

Zastosowanie

Flokulanty syntetyzuje się z wielkocząsteczkowych, organicznych, rozpuszczalnych w wodzie polielektrolitów opartych na poliakrylamidzie. Flokulanty Praestol posiadają ładunek elektryczny, tak aby wiązać się z cząstkami stałymi w zawiesinach wodnych lub szlamach. Cząstki te następnie ulegają koagulacji tworząc makrokłaczki, które łatwo oddzielają się od zawiesiny.

Flokulanty mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie pożądane jest skuteczne oddzielanie części stałych od cieczy w celu przyspieszenia sedymentacji lub flotacji zawieszonych cząstek stałych. Poprawiają one również statyczne odwadnianie osadu zagęszczonego lub podczas mechanicznych procesów odwadniania.

Flokulanty Praestol mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, takich jak:

 • Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
 • Procesy kondycjonowania wody obiegowej
 • Klarowanie wody surowej lub wody powierzchniowej przy produkcji wody pitnej lub przemysłowej